Stowarzyszenie
Pomocy Humanitarnej
im. Św. Łazarza w Ełku

Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej
im. Św. Łazarza w Ełku

od 2002 roku otacza opieką ludzi starszych, chorych, niepełnosprawnych oraz potrzebujących opieki i pomocy przy codziennym funkcjonowaniu. Świadczy usługi pielęgniarskie, pielęgnacyjno-opiekuńcze, rehabilitacyjne i w zakresie pomocy socjalnej.