Kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. ŒŚw. Łazarza z siedzibą w Ełku

ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego 1, 19-300 Ełk;
tel. 87 441 70 22

NIP 848-16-83-837
Regon 519489203

KRS 0000136508

Bank PEKAO S.A. I O. w Ełku 24 1240 1851 1111 0000 1411 6148