Caritas aktywizuje…

Caritas Diecezji Ełckiej, to organizacja pozarządowa, która na co dzień świadczy pomoc o charakterze socjalnym, medycznym, rehabilitacyjnym. Wsparciem otacza wszystkich, bez względu na wiek, wyznanie, miejsce zamieszkania. Wśród licznych grup społecznych korzystających z pomocy znajdują się także osoby niepełnosprawne – niepełnosprawne intelektualnie. W pracy na rzecz z osobami z ostatniej grupy działania podejmowane są w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza.

Jedną z ostatnich inicjatyw obu organizacji jest projekt Krok ku samodzielności, realizowany przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego ze środków PEFRON. Główne działanie w ramach projektu, to organizacja – we wrześniu – wyjazdowych warsztatów dla osób z upośledzeniem umysłowym. Będzie to dla nich dokonała okazja do zmiany otoczenia, poznania nowych osób, które znajdują się w podobnej sytuacji. Poza aspektem integracyjnym warsztaty przyczynią się m.in. do nabycia umiejętności interpersonalnych, niezbędnych w życiu codziennym oraz w kontaktach z innymi ludźmi. Dodatkowo Beneficjenci dowiedzą się, w jaki sposób można spędzić aktywnie czas, a możliwe to będzie poprzez udział w zajęciach z wikliny papierowej oraz tańca. Poza warsztatami, w październiku oraz listopadzie, odbędą się także dwa spotkania w Ełku, podczas których uczestnicy uczyć się będą m.in. gospodarowania środkami finansowymi. Jednak to nie wszystko. Podczas comiesięcznych spotkań przewidziane są także wizyty miejscach publicznych (np. kino). Łącznie w zadaniu udział weźmie 15 osób z trzech powiatów: ełckiego, oleckiego, gołdapskiego.

krokkusamodzielnosci

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *