Inwestujemy w kadry

Caritas Diecezji Ełckiej oraz Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza – to organizacje pozarządowe z siedzibą w Ełku. Obie świadczą pomoc na rzecz osób najbardziej potrzebujących z terenu Polski północno-wschodniej. Do głównych adresatów pomocy należą: dzieci, młodzież, osoby bezdomne, seniorzy, osoby przewlekle chore. Pomoc dla nich świadczona jest przez nasze liczne placówki obejmujące m.in. świetlice, domy dziecka, punkty przedszkolne, stacje opieki medycznej. W 2016 opieka nad seniorami sprawowana będzie w Domu Seniora w Ełku. By móc zaoferować naszym podopiecznym kompleksowe wsparcie, zarówno medyczne, jak i opiekuńcze będziemy chcieli w 2016 roku doszkolić naszych pracowników, wolontariuszy, by mogli świadczyć swoje usługi na jak najwyższym poziomie.

W związku z tym 5 pracowników (rehabilitantów) Caritas oraz Stowarzyszenia weźmie udział w szkoleniach specjalistycznych w zakresie terapii manualnej (niezbędnej przy leczeniu nerwobóli, zwyrodnień i urazów stawów, dolegliwości kręgosłupa) lub kursie PNF. Drugą grupą, dla której przewidzieliśmy szkolenia są nasi wolontariusze z Parafialnych Zespołów Caritas oraz Szkolnych Kół Caritas. Osoby te wezmą udział w szkoleniu z zakresu animacji czasu wolnego seniorów. Wolontariuszy zainteresowanych wzięciem udziału w szkoleniu prosimy o kontakt z opiekunkami PZC oraz SKC do końca marca.

Umiejętności nabyte podczas tych kursów będą następnie wykorzystywane w pracy z seniorami. Wolontariusze prowadzący działania animacyjne będą mogli je wykonywać także poza Domem Seniora, w lokalnej społeczności, animując osoby z najbliższego otoczenia.

Poza rehabilitantami oraz wolontariuszami przewidziano także szkolenia e-learningowe dla pracowników działu projektu z zakresu podstaw księgowości.

Powyższe działania prowadzone będą w ramach projektu „Razem na rzecz seniorów”, który jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

FIO

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *