Podsumowanie działań w projekcie pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi z powiatu ełckiego”

Caritas Diecezji Ełckiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza z siedzibą w Ełku, od 23 czerwca realizowała zadanie publiczne pn. Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi z powiatu ełckiego.Realizacja zadania pozwoliła na aktywizację społeczną i integrację z lokalną społecznością grupy 30 osób z zaburzeniami psychicznymi. Cel został osiągnięty poprzez rozwój umiejętności społecznych ww. grupy, oraz przez ukazanie jej nowych form aktywności jakimi są wikliniarstwo papierowe czy taniec.

Poprzez aktywizację i integrację należy rozumieć włączenie ww. grupy w szereg działań mających na celu zagospodarowanie ich czasu wolnego – konsultacje ze specjalistami czy udział w warsztatach wyjazdowych.
Szczególną rolę w procesie integracji odegrały zajęcia comiesięczne oraz spotkania w środowisku otwartym (wyjścia do kina czy do restauracji). Charakter tych działań wymagał obcowania osób z zaburzeniami psychicznymi z osobami niezwiązanymi z ich bezpośrednim otoczeniem.

Działania przeprowadzone w ramach zadania zmieniły także sposób postrzegania osób z zaburzeniami psychicznymi wśród ich najbliższego otoczenia. Przełamane zostały ich obawy przed reakcją – ze strony reszty społeczeństwa – na ich podopiecznych. Dzięki czemu coraz chętniej i przede wszystkim odważniej decydują się na umożliwienie samodzielnego funkcjonowania swoich podopiecznych.
Wykłady podczas spotkań comiesięcznych pozwoliły na wzrost wiedzy m in. z takich zagadnień jak: zasady konstruowania budżetu domowego, zasady zdrowego odżywiania, zasady dbania o wygląd i o cerę czy udzielanie pierwszej pomocy.

Joanna Dziatkowiakpsychiczni stopka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *