Razem na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi

Caritas Diecezji Ełckiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza z siedzibą w Ełku realizuje projekt „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi z powiatu ełckiego” w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” w 2015 roku.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i integracja z lokalną społecznością grupy 30 osób z zaburzeniami psychicznymi , mieszkańców powiatu ełckiego – do końca 2015 roku. Realizacja celu możliwa będzie poprzez rozwój umiejętności społecznych wymienionej grupy, a także ukazanie jej nowych umiejętności społecznych – wiklina papierowa czy taniec. Integracji ze społeczeństwem służyć będą m. in. comiesięczne spotkania w siedzibie ełckiej Caritas. Do realizacji powyższego celu zaangażowanych zostanie 30 wolontariuszy z Ełckiego Centrum Wolontariatu Caritas.

Wśród celów szczegółowych zadania wymienić można m. in. wzrost wiedzy środowiska lokalnego na temat osób z zaburzeniami psychicznymi, walkę z uprzedzeniami i stygmatyzacją osób z zaburzeniami psychicznymi w społeczeństwie. Działania zaplanowane do realizacji przewidują także zapewnienie wsparcia – w postaci konsultacji psychologicznych – dla otoczenia osób z zaburzeniami psychicznymi. Projekt będzie realizowany od 23 czerwca do 31 grudnia 2015 roku.psychiczni stopka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *